ŠO TJ Jiskra Hořice

Vzpomínky na časy minulé

    Jak ten čas utíká – letos tomu je již 42 r. od založení šachového klubu v Hořicích. Hra v šachy byla v našem městě hodně rozšířená a velmi oblíbená, dle vyprávění starých šachistů. A nebyla to zábava pouze pro vrstvy dobře situované, ale skýtala potěšení hlavně lidu dělnému obývající severní část města, kde se také nejvíce šachistů nacházelo. Přímo i nepřímo chápali, že šach učí správnému myšlení, podporuje paměť a kombinační schopnosti a tím se stává důležitým prostředkem lidovýchovy.

    Proto na podzim r. 1922 sešlo se několik obětavých hráčů a založili šachový kroužek, který byl v r. 1923 přeměněn na "Klub šachistů v Hořicích". Schůzky pak měli každou středu a pátek v hostinci u "Labutě" v místech kde je nyní zbořeniště na levé straně náměstí.

    Na tehdejší dobu si vedli čile, což nutno zvláště oceniti, neboť všechna vydání si platili sami. To však jim nevadilo, aby nesjednali zápas na den 6. ledna proti Novému Bydžovu. A dostavují se již prvé výsledky – zvítězili v poměru 6:4. Za Hořice vyhráli Hostáň, Kvasnička, Dr. Gruss, Krámský, Bachura a Vávra. Po zápase sehrál J. Hostáň simultánně 7 partií, z nichž 6 vyhrál. Byl to pozoruhodný výkon.

    Dne 13.2.-23 sehráli další vítězný zápas v Hradci Králové v poměru 5:3. Vyhráli Hostáň, Dr. Gruss, Nejedlý, Praus a Vávra.

    Toto vítězství je nadchlo natolik k další činnosti, že uspořádali dne 18.3. simultánku mistra L. Prokeše, který po 41 hod. z 28 partií 26 vyhrál a jednu prohrál. Zvítězil Zdechovský, remizovali Duchoň a Hudský. Produkce budila značnou pozornost v celé veřejnosti.

    Právě před 40 ti roky byl uspořádán prvý klubový přebor a také byl dohrán, což se v nynější době tak často nestává. Z 24 partií získali 21 bodů Hermann a Dr. Gruss, 17 b. Zdechovský, 161 Vávra, 14 b. V. Kořínek, 13 b. Korda Vl., 12 b. Nejedlý, následovali ještě Munzar, Dlab, Dostál, Malina atd.

    A že hořičtí šachisté byli i sportovci vidíme z následujícího, že sjednali si zápas s Dvorem Králové na Zvičíně. Prohráli sice 61:31, ale uvážíme-li, že všichni šli na Zvičínu pěšky kam dorazili po tříhodinové únavné cestě nelze se tomu divit!! Vždyť zasedli ku hře bez odpočinku. Za Hořice vyhráli Hostáň, Munzar, Praus, remízoval Dr. Gruss.


    Z činnosti našich předchůdců bychom si měli vzít příklad. Jejich hra i obětavost byly na výši! Nikdo jim nic nedal a přece zde byla klubová spokojenost a rivalita panovala pouze při zápasech. Dovedli vítězit i čestně prohrát.

    Jaký rozdíl proti dřívějšku – dnes máme mnoho šach. her a další k tomu potřebné věci, cestovné se nám hradí a přece jsou hráči, kteří z osobního pohodlí, neb pro jiné záležitosti často odmítají nastoupiti k zápasům.


    Zamysleme se proto nad naší činností a mějme jenom jednu snahu, dobře hrát, být ukáznění, a vítězit.


Šach zdar!


Hořice dne 24.9.-64.

Otto Zívr,
kapitán odd.
v.r.


originál
Originální zápis
© 2009